Kristiešu draudze “Brīvības centrs” visus mīļi aicina uz konferenci “Dieva labestība” ar kalpotāju Matthew King no draudzes “Bētele”, ASV! 

Konference notiks no 14-16.oktobrim Rīgā, Lienes ielā 28! 

Mēs ticam, ka šajā koncerencē Dievs īpaši izlies uz mums Savu mīlestību un labestību! Mēs varēsim baudīt un piedzīvot Viņa klātbūtni, kas mūs mainīs, atbrīvos un dziedinās! 

“Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!”

‭‭Psalmi‬ ‭34:9