„ Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu

un topiet par svētu priesteru saimi,

nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu”

/1.Pētra vēst. 2:5/

 

     Jūs arī varat būt daļa no tā, ko Dievs dara šajā nācijā un šajā paaudzē.

Mēs esam par Dzīvā Dieva kustību Latvijā un visā pasaulē un ticam,

ka Jēzus ceļ Savu Valstību, savu Draudzi šeit uz zemes.

Mēs esam tie dzīvie akmeņi, ar ko šis nams var tikt uzcelts.

Ja Svētais Gars Jūs pamudina, Jums ir iespēja būt daļai no

šī nama un celt to kopā ar mums caur ziedojumiem un desmito tiesu.

 

 


Jums ir iespēja atbalstīt Draudzi,

pārskaitot ziedojumu uz zemāk redzamo bankas kontu.

 

AS “SEB banka” SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Nosaukums:Freedom Center

Reģ. nr. 40008236493

Konta nr. LV91UNLA0050023057859

 

AS “Swedbank” SWIFT (BIC) kods: HABALV22

Nosaukums: Freedom Center

Reģ. nr. 40008236493

Konta nr. LV63HABA0551045034140

Jums ir iespēja atbalstīt Draudzi, izmantojot  sistēmu “Paypal”

 

1. Nospiediet uz PayPal

2. Nospiediet uz Send money
3. Kur rakstīts TO: ierakstiet  g12freedomcenter@gmail.com
4. Kur rakstīts From: ierakstiet savu e-pasta adresi
5. Kur rakstīts Amount: ievadiet ziedojuma summu
6. Kur rakstīts For: nospiediet Service/Other
7. Ievadiet nepieciešamos Bankas kartes datus un nospiediet Continue
 
 vai
Uzspiežot uz pogu “Donate” Jūs varat pārskaitīt ziedojumu ar savu bankas karti
 
 

 

Jums ir iespēja svētīt Mācītāju ğimeni,

pārskaitot ziedojumu uz zemāk redzamo bankas kontu.

 

Nosaukums: Kaspars Zavners

 

Banka Citadele:

Konta numurs: LV59PARX0005196070002

 

Swedbanka:

Konta numurs: LV06HABA0551035603468

 

SEB banka:

Konta numurs: LV50UNLA0050008238646

 

Revolut banka:

Konta numurs: GB02REVO00997078582359  BIC: REVOGB21

 

 

 

Jums ir iespēja svētīt Mācītāju ğimeni,

izmantojot sistēmu “PayPal”

 

Jums ir iespēja veikt ziedojumu caur Paypal kontu:
1. Ieejiet mājaslapā www.paypal.com un ielogojieties
2. Nospiediet Send money
3. Norādiet epasta adresi: kaspars.zavners@gmail.com
4. Ievadiet ziedojuma summu
5. Ievadiet nepieciešamos bankas kartes datus
6. Nospiediet send payment now
 
Uzspiežot uz pogas Donate jūs varat pārskaitīt ziedojumu ar savu bankas karti
 
 

Esam ļoti pateicīgi par atbalstu!

 Kaspars un Kristīne Žavneri