“Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.”
‭‭1. Jāņa‬ ‭4:9-10‬

Dievs ir labs un pilns žēlastības!
Dievs ir mūsu Tēvs, kurš mīl mūs katru ar bezgalīgi lielu beznosacījuma mīlestību! Viņa žēlastībā caur Jēzu Kristu mēs tiekam glābti, taisnoti, atbrīvoti, dziedināti un varam dzīvot pilnvērtīgu un svētīgu dzīvi! Svētais Gars, mūsu aizstāvis, vadītājs, mierinātājs, vienmēr ir ar mums!

Dievs ir Gaisma un Cerība, un Mīlestība!
Viņā ir viss, pēc kā mūsu katra sirds ilgojas!

Lai svētīts ir Tavs Vārds, mūsu dārgais Tēvs Debesīs!