Kristiešu draudze “Brīvības Centrs” svin savu 7. dzimšanas dienu! Paldies Dievam par šo draudzi, par katru cilvēku, kurš ir bijis šeit!

Cipars 7 ir Sabats, Dieva miers un atdusa, kā arī pilnība un piedošana!
Novēlam katram šajā mūsu draudzes Dzimšanas dienā ieiet Dieva mierā un atdusēties no saviem darbiem, lai baudītu un redzētu, cik Viņš ir labs!!!

“Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!”
‭‭Psalmi‬ ‭34:9