Mēs katrs dzīvojot šo dzīvi esam grēkojuši. Tas ir mūsu būtībā kopš laika, kad Ādams un Ieva krita grēkā Ēdenes dārzā. Pat ja Tu teiksi, ka negrēko, neko sliktu nedari, tomēr bieži vien mūsu domas, emocijas un slēptie motīvi ne vienmēr ir tīri, svēti un šķīsti. Dievs ir Svēts un nekas nesvēts nevar pastāvēt Viņa klātbūtnē. Tāpēc grēks ir tas, kas mūs šķir no Dieva-Tēva, mūsu Radītāja. Taču Dievs Savā lielajā žēlastībā bija sūtījis Savu Dēlu, Jēzu Kristu, uz zemi un Jēzus brīvprātīgi atdeva Savu dzīvi pie krusta un nomira par mūsu grēkiem, Pats būdams bez grēka, lai mēs atkal varētu būt kopā ar Dievu-Tēvu gan šeit uz zemes, gan pēc tam Mūžībā.

Jāņa evanģēlijs 3.nodaļa 16pants: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību”

Grēku nožēla un ticības apliecināšana

Bībelē rakstīts, ka mums jānožēlo savi grēki un jāpieņem Jēzus Kristus par savu personīgo Glābēju un jāieaicina savā sirdī un dzīvē. Mums ir jāapliecina ticība tam, ka Jēzus ir Dieva Dēls un vienīgais ceļš pie Dieva.

Jāņa evaņģēlijs 14.nodaļa 6.pants: “ Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani. “

Pieņemt Jēzu Tu vari vienkāršā lūgšanā, apliecinot ar savu muti un lūdzot no visas sirds:

Kungs Jēzu Kristu, es ticu, ka Tu esi Dieva Dēls, vienīgais ceļš pie Dieva. Tu nomiri par maniem grēkiem un augšāmcēlies. Es lūdzu Tev piedošanu par visiem saviem grēkiem un pateicos par to, ka Tu piedod man tos tieši tagad. Ticībā es pieņemu Tevi par savu Glābēju. Palīdzi man kļūt par Dieva bērnu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.

Pāvila vēstule Romiešiem 10.nodaļa, 9.-11. pantam: „Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.  Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana,  jo raksti saka: neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā. “

Ticībā un mutes liecībā, ja esi lūdzis šo lūgšanu, tad Tavi grēki Tev ir piedoti un Tu esi glābts!

Attiecības ar Dievu

Dievs ir reāls un dzīvs šodien, un Tev ir iespēja veidot attiecības ar Dievu. Lai Tu labāk varētu izveidot attiecības ar Viņu, mēs iesakam Tev regulāri lasīt  Bībeli, kas ir Dieva Vārds. Tā Tu varēsi iepazīt Dievu vairāk. Būtiski ir arī lūgt jeb sarunāties ar Dievu – to Tu vari darīt jebkurā vietā un laikā, jo vairāk, jo labāk – Tu satuvosies ar Viņu vēl vairāk. Vēl mēs Tev iesakam pievietoties kādai draudzei. Mēs būsim priecīgi un pagodināti, ja izvēlēsies mūsu draudzi kā savu garīgo ģimeni kā arī pievienosies kādai mājas grupai, lai Tu nebūtu viens, jo Bībelē rakstīts, ka nav labi cilvēkam būt vienam. Tev ir būtiski būt kopā ar citiem kristiešiem, pieaugt garīgi un vienkārši draudzēties un baudīt Dieva mīlestību caur to.

Mēs apsveicam Tevi ar šī visbūtiskākā lēmuma pieņemšanu Tavā dzīvē! Tagad Tevī ir gaisma un svētums un mūžīgā dzīvība!

Esi svētīts!

Ieraksta ilgums: 3:49 min