11.Nodarbība Ko nozīmē būt par līderi?

Ko nozīmē būt līderim? 

        

Līderis ir tas, kurš vada citu aktivitātes, kā arī pats rīkojas, lai sasniegtu ieplānoto. Viņš ir spējīgs vadīt darbu, kas palīdzēs grupai izpildīt izvirzītos uzdevumus. Viņam ir vīzija un ticība izvirzīto mērķu un plānu realizācijai. 

 

Маrka 9:35 Un Viņš apsēdies atsauca tos divpadsmit un tiem saka: “Ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.”

⦁ Līderība nozīmē: kalpot 

⦁ Būt sapņotājam 

⦁ Vingrināt ticību 

⦁ Būt konkrētam, precīzam, noteiktam un ar skaidru skatu (Dāvids un Goliāts) 

⦁ Līderis nodrošina virzienu 

⦁ Viņš vienmēr rīkojas 

⦁ Līderis vienmēr ir stabils (uz viņu vienmēr var paļauties) 

⦁ Viņš vienmēr ir viņš pats (Dāvids neuzvilka Saula drēbes) 

⦁ Viņš nav mantkārīgs (Dāvids nebija mantkārīgs, Sauls gan) 

⦁ Līderim ir VĪZIJA (Dāvids vēl zēns būdams zināja, ka būs ķēniņš un uzvedās kā tāds jau no bērnības)