12.Nodarbība Līdera personība

Mērķis: tikt skaidrībā, kurā sfērās Jūs esat stiprs, kurās vājš un kurās vēl jānostiprinās.  Un kādas sfēras Jums vispār iztrūkst lai tās apgūtu.

 

2. Timotejam 2:15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. 

 

⦁ Entuziasms: Pesimists nekad nebūs veiksmīgs līderis, jo viņš vienmēr redz sarežģījumus. Turpretī optimists vienmēr redz iespējas jebkurās grūtībās.

 

⦁ Viengabalainība: Līderim vienmēr jabūt savu sekotāju cieņas vērtam. Viņš/-a vienmēr turēs savu vārdu.

   

⦁ Disciplīna: Cilvēks, kurš aicināts būt par līderi, vienmēr darbosies, kurpretī citi tērē laiku nelietderīgi. Viņš mācīsies, kamēr citi izklaidējas. Viņš lūgs, kamēr citi gulēs.

 

⦁ Pārliecība: Ja līderis netic pats sev, tad viņam neviens neticēs.

 

⦁ Izlēmīgums: Neizlēmīgums kritiskā situācijā iznīcinās spēju būt par līderi.

 

⦁ Drosme: Tā ir spēja 5min ilgāk uzturēties bīstamajā zonā.

 

⦁ Uzticamība: Izpaužas kā patstāvīgums, izlēmīgums un uzticamība.

 

⦁ Dāsnums: Līdera dzīvē tas izpaužas tā, ka viņš aizmirst savas lietas, lai apmierinātu citu vajadzības.

 

⦁ Uzvedība: Līderis nepieļauj familiaritāti atiecībā pret sevi un neizutras familiāri pret citiem.

 

10. Māka klausīties: Vairums līderi neprot klausīties un sniedz atbildes neuzklausījuši cilvēku. Taču cilvēkiem ļoti bieži vajadzīgas ausis, kas uzklausa. 80% cilvēku vienkārši ir vajadzīgs kāds kurš uzklausa un saprot.