16.Nodarbība Vadības jeb līderības tipi

⦁ Autokrātiskais vadīšanas tips – tas ir tāds vadīšanas veids, kad līderis tikai dod komandas jeb pavēles citiem par to, kas jādara, taču pats īpaši neiesaistās. 

 

⦁ līderis nosaka dabību un metodes projekta realizēšanai;

⦁ līderis nosaka uzdevumu un atbildību katram dalībniekam;

⦁ līderis novērtē katra darbinieka izpildīto uzdevumu;

Šādas vadības ietekme un rezultāti:

⦁ grupā valda saspringtas attiecības, aizkaitināmība un agresija;

⦁ pilnībā iztrūkst iniciatīvas un jebkāda veida draudzības;

⦁ darbs iet uz priekšu tikai tad, kad līderis ir fiziski blakus. Grupa izpilda ļoti lielu darba apjomu

 

⦁ Liberālais vadīšanas tips – tas ir tāds vadīšanas veids, kad līderis dod pilnīgu brīvību grupai un katram atsevišķam cilvēkam grupā pieņemt lēmumus ar minimalu līdera iejaukšanos procesā. Līdera dalība visā ir vērsta tikai uz to, lai atspoguļotu grupai pieejamos resursus darba izpildei un informācijas pieejamību. 

 

⦁ Komandas biedru izvēli un amatu izdali pilnībā nosaka esošā cilvēku grupa;

⦁ Līderis necenšās regulēt vai kaut kā ietekmēt notiekošo;

⦁ Līderis tikai sniedz savus komentārus par notiekoso grupā un arī tikai tad, kad viņam to pajautā;

Šādas vadības ietekme un rezultāti:

⦁ Grupas izpildāmais darbs ir viduvējš;

⦁ Mērķi tiek noteikti ar lielām šaubām un lielou laika patēriņu;

⦁ Individualitāte jeb personība ir galvenais vadošais spēks, iztrūksts jebkāda cieņa pret līderi

 

⦁ Demokrātiskais vadīšanas tips – tas ir tāds vadīšanas tips, kad lomas jeb pozīcijas tiek noteiktas vienojoties grupas ietvaros ar līders palīdzību un atbalstu

 

⦁ Cilvēku grupa pati nosaka kādas metodes un kādus resursus izmantot mērķa sasniegšanai. Tad tiek uzklausīts līdera viedoklis un padoms. Un beigās tiek pieņemts labākais variants; 

⦁ Pozīcijas arī nosaka pati grupa, katrs pats var izvēlēties ar ko viņš vēlas strādāt;

⦁ Līderis cenšas būt normāls grupas loceklis, viņš ir objektīvs un norobežots no kritikas un uzslavas;

Šādas vadības ietekme un rezultāti:

⦁ Stipras draudzīgas attiecības grupā;

⦁ Labs kontakts starp līderi un grupas cilvēkiem;

⦁ Viss norit labi un gludi arī tad, kad līderis nav blakus;

⦁ savā starpā jūtama nodošanās, atbildības un pienākuma sajūta kā arī apmierinātība.