17.Nodarbība Kā iekarot dvēseles grupās

Nekas nepieaugs, ja jūs neiekarosiet dvēseles! Dieva sapnis ir tāds, lai katrs loceklis iekarotu jaunas dvēseles. Ja jūs iedosiet līderiem dvēseles, tad viņi tās nenovērtēs, bet ja viņi tās iekaros, tad viņi atdos savas dzīves par tām. Apustuļa Pāvila sapnis 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem 1:8 „ Jo no jums Tā Kunga vārds atskanējis tālāk ne vien Maķedonijā un Ahajā, nē, visās vietās kļuvusi zināma jūsu ticība Dievam, tā ka mums nekas vairs nav jāstāsta”   

Pāvila vēlme ir, lai evaņģēlija vēsts izplatītos pa visu pasauli, katrā sabiedrības sfērā un slānī. 

⦁ Viendzimuma grupu priekšrocības:

⦁ Viendzimuma grupās ir daudz labāka iespēja kalpot cilvēkiem, to vajadzībām;

⦁ Jauktās grupās ir pārāk liela dažādība un atšķirība vajadzībās un tādēļ kalpošana nespēj būt fokusēta un maksimāli efektīva;

⦁ Lūdziet Dievu, lai Viņš atklāj Savu nastu, kurā ir jums ir nepieciešamība ieguldīt savu kalpošanu;

⦁ Lielveikalā preces tiem šķirotas pa plauktiem, lai apkalpošana būtu efektīvāka. Netērē savu laiku un neieguldies tajos, kas nav nodevušies un tikai tērē tavu laiku pa tukšo

 

⦁ Problēmu risināšana grupā:

Līderim jākļūst par to, kurš iedrošina, atbalsta un atrod risinājumu problēmai. Atcerieties – katrs jauns loceklis ir ļoti ievainojams, un katra neuzmanība vai viņu vajadzību ignorēšana atdalīs viņu no grupas un līdera. (fokusā vienmēr ir jauni cilvēki). Līdera uzskatiem jāizplatās tālu aiz grupas robežām. Esiet vienmēr informēti un apzinieties to pasauli, kas veidojas ap jums, lai pēc iespējas efektīvāk kalpotu tiem, kas ir jums apkārt. Uzziniet par jūsu grupas lockļu ģimeni, radiniekiem un tuvākajiem cilvēkiem, un kopā izstrādājiet stratēģiju kā viņus aizsniegt. Viens cilvēks var būt par atslēgu simtiem glābtu dvēseļu. Līderim vienmēr jābūt aktīvam, bet nekādā gadījumā viņš nedrīkst kļūt pasīvs, nedarbīgs. 

 

⦁ Uzstādiet konkrētus mērķus:

⦁ Kāds ir jūsu grupas mērķis? Kas ir mērķis? Esiet konkrēti un pierakstiet to;

⦁ Ko jūs gribētu redzēt notiekam starp jūsu cilvēkiem? Lūdziet par to;

⦁ Cik laika aptuveni jums tam būs nepieciešams? 6 mēneši, gads vai divi?

⦁ Pastāvīgi novērtējat savus saniegumus. Esiet atbildīgi pret tiem mērķiem, kurus esat uzstādījis;

⦁ nolieciet tikai reālus un sasniedzamus mērķus, jo tie dod motivāciju, savukārt nereāli un nesasniedzami mērķi motivāciju nokauj.

 

⦁ Savu darbu attīstiet stratēģiski:

Padalieties ar saviem mērķiem ar visiem grupas locekļiem. Ļaujiet lai katrs grupas loceklis kļūtu par daļu no darba, šo mērķu sasniegšanai. Nododiet atbildību priekš tam, lai sasniegtu šos mērķus kopā. Ja katrs no komandas izdarīs savu daļu darba, tad tas ko viņi paveiks kopā būs kaut kas liels. 

 

⦁ Vediet garīgu cīņu un aizsardzību:

Lai piepildītu Dieva gribu, jums nepieciešams apzināties savu autoritāti un izmantot to, lai celtu līderus un iekarotu dvēseles. Lūdziet kopā ar grupas locekļiem vismaz reizi nedēļā. Ierošiniet periodiski viņus uz kopēju gavēni, lai būtu izlaušanās. Attīsties savu ticību un aplieciniet to un Dieva apsolījumus Jēzus Kristus vārdā. Vingriniet savu ticību.