18.Nodarbība Liecības spēks

Rom.1:16 „ jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim „

1.Kor.1:17-18 „ Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura.Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks.„

1.Kor.2:1-2 „Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību.  Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.„

Jūsu personīgās liecības spēks. Viena no visefektīvākajām metodēm, lai cilvēki uzinātu „labo vēsti”par Jēzu Kristu, ir jūsu personīgā liecība. Lūk ir vairāki iemesli tam, kāpēc jūsu personīgie pārdzīvojumi ar Kristu atver cilvēku sirdis un prātu tam, lai viņi apzinātos par to, ko Viņš var izdarīt arī viņiem: 

⦁ Jūsu un klausītāja starpā ir sapratne – jūs pazīstat viens otru;

⦁ Neviens nevar apstrīdēt izmainītas dzīves faktu;

⦁ Runājot ar jums viņi nejūt draudus, jo jūs stāstat par sevi;

⦁ Tas par ko jūs liecinat, viņiem liek saprast, ka to pašu Dievs var izdarīt arī viņiem;

⦁ Kas jūs runājat jūs varat aizskart arī esošās cilvēka vajadzības

 

Veiksmīgas liecināšanas instrukcija.

⦁ Kad jūs lieciniet, tad paļaujieties uz Svēto Garu;

⦁ Atcerieties, ka tikai Svētais Gars veic atmaskošanu, nevis jūsu izteikto vārdu spilgtums un izteiksmīgums, kā arī ne jūsu gudrība. Lai jūsu vārdi atspoguļo faktus;

⦁ Vienmēr parādiet cilvēkam cieņu, uzklausiet viņu, pat ja jūs kaut kam nepiekrītat;

⦁ Ja viņiem rodas kādi jautājumi, esiet gatavi uz tiem atbildēt ar Dieva Vārdu (mini-sludināšana). Ja jūs nezinat pareizo atbildi, tad nebaidieties tajā atzīties, taču līdz nākamajai tikšanās reizei notiekti atrodiet atbildi uz šo jautājumu;

⦁ Esiet jūtīgi uz cilvēka reakciju un rīkojieties atbilstoši tai:

⦁ Ja cilvēks ir atvērts ,tad piedāvājiet viņiem lūgties kopā un ieaicināt Kristu savā dzīvē, vediet viņu grēku nožēlas lūgšanā;

⦁ Ja viņi visu saprot, bet vēl nav gatavi pieņemt lēmumu, tad palūdziet viņu vēlreiz pārdomāt pārrunāto, lūdziet par viņiem un sarunājiet nākamās tikšanās reizi;

⦁ Ja cilvēks ir skeptiski un negatīvi noskaņots, tad vienkārši esiet laipns un atstājiet patīkamu priekšstatu par sevi;

 

Jūsu personīgās liecības plāns. 

Iekļaujiet tajā sekojošus elementus:

⦁ Jūsu dzīve līdz tam kā jūs tikāt glābi. Pastāstiet atslēgas momentus par dzīvi bez Kristus. Izvairieties pagātnes grēku uzslavēšanu. Izveidojiet labu saikni ar savu klausītāju;

⦁ Pastāstiet kādi notikumi veicināja jūsu glābšanu. Padalieties ar atslēgas principiem, savām vajadzībām un problēmām tajā laikā , īsi pirms jūs atgriezāties, kas palīdzēja jums nākt pie Kristus;

⦁ Padalieties ar savām bailēm ,šaubām, domām, kuruas jūs izjutāt attiecībā pret evaņģēliju;

⦁ Stāstiet par to dienu, kad tikāt glābts. Kā jūs pieņēmāt Kristu. Stāstiet par Viņa mīlestību un žēlastību. Var izmantot kādu vienu Rakstu vietu, bet izvairietiesn no reliģiozām sarunām, lai sarunā norit brīvā, nepiespiestā gaisotnē;

⦁ Stāstiet par šodienu. Padalieties ar to, kā Jēzus izmainīja jūsu dzīvi un ko Viņš ir darījis priekš jums. 

 

Evaņģēlija būtība.

1.Kor.15:3-4 „ Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem”

Principi, ar kuriem vajadzētu padalīties savas liecības laikā:

⦁ Dieva mīlestība (Jņ3:16; Jņ.10:10; Jr.31:3)

⦁ Atmaksa par grēkiem (Rom.3:10-12; Rom.3:23)

⦁ Jēzus Kristus krustā sišana (Rom.5:8; Jes.53:5; Ef.2:8-9)

⦁ Vajadzība pēc grēku nožēlas (Ap.d.3:19; 1.Jņ1:9)

 

Grēku nožēlas lūgšana – esiet vienmēr gatavi vest kādu grēku nožēlas lūgšanā, kuru atkārto cilvēks, kurš atdod savu dzīvi Kristum. Lūdziet vienmēr šo lūgšanu ticībā. 

 

⦁ Dodiet cilvēkam iespēju apzināties, ka viņi ir grēkojuši;

⦁ Lūdziet piedošanu par grēkiem;

⦁ Palīdziet cilvēkam pieņemt Jēzu par savu personīgo glābēju

 

 

Kungs Jēzu Kristu, es ticu, ka Tu esi Dieva Dēls, vienīgais ceļš pie Dieva. Tu nomiri par maniem grēkiem un augšāmcēlies. Es lūdzu Tev piedošanu par visiem grēkiem un pateicos par to, ka Tu piedod man tos tieši tagad. Ticībā es pieņemu Tevi par savu Glābēju. Palīdzi man kļūt par Dieva bērnu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. 

2.Tim.2:15 „ Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.„

Gatavojieties tma, lai dalītos ar evaņģēliju. Mēģinat atcrēties visos šos punktus par liecības sniegšanu un grēku nožēlas lūgšanu. Esiet vienmēr gatavi!