19.Nodarbība Efektīvu līderu veidošanās

Kādam pazīstamam skulpturologam kādreiz pajautāja par to, kā viņš spēj no rupja marmora gabala uztaisīt tik skaistu zirga skulptūru. Viņš atbildēja: „ zirgs tur jau bija, man vienkārši nācās nogriezt visu lieko.” Šī frāze tieši atspoguļo to, ka tiek veidoti efektīvi līderi. 

Jņ. 1:35-42 „Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka: “Redzi, Dieva Jērs!” Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum.  Bet Jēzus apgriezies redzēja viņus sekojam un saka viņiem: “Ko jūs meklējat?” Tie Viņam atbildēja: “Rabi (tulkojumā: mācītājs), kur Tu mājo?” Viņš tiem sacīja: “Nāciet, tad redzēsit.” Tad tie nogāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. Tas bija ap desmito stundu. Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija Viņam sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka: “Mēs esam atraduši Mesiju” (tulkojumā: svaidītais). Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: “Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tevi sauks Kēfa” (tulkojumā: Pēteris – klints).„

Jēzus atrada cilvēkus, kuri būs ar Viņu. Viņš atrada cilvēkus, kuros ielika visu to labāko un kuriem palīdzēja atklāt savas labākās īpašības. Evaņģēlijs paredz izmaiņas mūsu dzīvē. Mums ir jāmainās Jēzus līdzībā un jāseko Viņam. Kādā veidā Jēzus veidoja savus divpadsmit:

1.Viņš strādāja pie viņu rakstura un pie viņu dzīves veida. Cilvēki līdzinās neapstrādātiem dimantiem, kuriem nepieciešama šī apstrāde, lai tie iegūtu vislabāko formu. Cilvēki grib spīdēt! Viņi grib kļūt labāki, iegūt sasniegumus, citiem vārdiem sakot, būt apmācītiem. Priekš tā, lai dzīve mainītos, nepieciešams laiks un daudz darba. Mums ir jāuzstāda principi, jo tie nemainās laika gaitā, bet paliek mūžīgi. Šie principi jūs pavadīs, lai kur jūs ietu. Pāvils saka:”Sekojiet man tāpat kā es sekoju Kristum.” Ja Kristus ir manī, tad Viņš tāpat būs arī manos mācekļos. Mans raksturs noformēsies viņos. Man vajag būt svētam. Cilvēkam nepieciešams būt viengabalainam, godīgam, uzticamam, centīgam, tādam, kas tiecas uz pilnību. Katram jākļūst par piemēru pareizo prioritāšu ievērošanai, morāles ievērošanai, savstarpējo attiecību veidošanā, rīcībā ar finansēm un citās sfērās. Talanti un gara dāvanas nav daļa no mūsu rakstura. Mums ir jāiedroši uzlabot raksturs, nevis spējas. Pareiza motivācija iriet no rakstura nevis no ārēja spiediena vai manipulācijas. Ar Dievu motivācijai ir ļoti liela nozīme. Veido savu komandu no cilvēkiem ar raksturu!

2. Viņš iedeva viņiem sapni. Viņš iedeva viņiem sapni dēļ kura viņi varēja dzīvot. Tas, ko Viņš teica viņiem bija:”Sekojiet Man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.” Pēterim Viņš teica:”Tu būsi klints.” Un atkal Viņš runāja uz visiem sakot:” vēl lielākas lietas jūs darīsiet.” Cilvēkiem ir vajadzīgs sapnis, dēļ kura viņi varētu dzīvot, un sapņi kļūst par realitāti pateicoties Svētajam Garam. Sasniegumi nāk tad, kad tiek pielietotas pareizas metodes un principi. Priekš mums sasniegums ir tas, ja Dieva griba tiek piepildīta mūsu dzīvēs. Padalieties ar cilvēkiem ar jūsu sapni un ar to kā Dievs to ielika jūsos un ko Viņš darīja, lai to piepildītu. Jēzus Kristus mācekļi atstāja visu, lai piepildītu šo sapni, viņi bija pārņemti ar sapni! Riskējiet priekš tā, lai pielidītu Dieva sapni jūsu mājās, jūsu draudzē, jūsu divpadsmit, jūsu pilsētā un jūsu nācijā. Jūs to varat! To, ko Dievs izdarīja priekš manis, Viņš var izdarīt arī priekš jums. 

3. Viņš attīstīja viņos spējas sasniegt un piepildīt šo sapni. Viņš tiem jautāja:”Par ko jūs sapņojat un kā es jums varu palīdzēt realizēt šo sapni? Kas jums ir nepieciešams? Kā jūs domājat pārvarēt grūtības?” domājiet un strādājiet kopā kā komanda. Jēzus mums ir devis instrumentus. Viņš teica:”Lūk es jums dodu spēku!” nepiepildīti sapņi atnes vilšanos. Nolieciet savā priekšā reālus mērķus. Mērķi, kuros mēs esam sanieguši motivē mūs nolikt vēl augstākus, lielakus mērķus un līmeņu sasniegšanu. Ieguldiet pareizās lietās – cilvēkos nevis mantās. 

4.Viņš mīlēja viņus. Māciet to, ka ielākais bauslis un dāvana ir MĪLESTĪBA. Mīliet viņus un lai viņi sajūt šo jūsu mīlestību. Pēc tam māciet mīlēt arī citus cilvēkus. Māciet mīlēt to, ko mīl Dievs – vīziju, pazudušos, viņu ģimenes, draudzi, mācītājus utml. Jēzus prasīja Pēterim, vai tu mīli mani? Tad gani manas avis, Viņš atbildēja. Lūdziet Dievu, lai viņš jums dotu vairak mīlestības. 

Noslēgums. Kā līderiem mums ir nepieciešams kāds, kurš varētu mūs atbalstīt. Atrodiet tādus cilvēkus un nostājieties zem viņu autoritātes. Samaksājiet cenu un jūs iegūsiet labāko.