20.Nodarbība Vīzija G12

Vīzija G12 (angļ. „Government of 12”) vienmēr ir bijusi Dieva sirdī. Izraēlā bija 12 ciltis. Jēzus neizvēlējās 10 vai 15 mācekļus, bet tieši 12, lai izplatītu Savu Vārdu pasaulē. Un mēs ticam, ka arī šodien Dievs izmanto šo vīziju, lai transformētu draudzes, konfesijas un nācijas, un lai palīdzētu kristiešiem piepildīt „lielo uzdevumu” no Mat.28:19 „Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā „

Vīzijas sirds

Dievs izmantoja Cēzara Kastellano draudzi Kolumbijā, Bogotā, lai izplatītu G12 vīziju pa visu pasauli. 1963.gadā Svētais Gars sāka atklāt mācītājam Kastellano G12 vīziju. Pats G12 vīzijas darbības mehānisms un principi izveidojās nedaudz vēlāk un palīdzēja nostiprināt draudzi. Dievs atklāja Cēzaram, ka ja viņš ņems 12 vīrus, tos apmācīs, palīdzēs pilnveidot to raksturus, ticēs un uzticēsies viņiem un arī mīlēs viņus, tad viņš redzēs daudz augļus. Īsts panākus ir tad, kad kāds kalpo 12 cilvēkiem un veido tos par līderiem, kuri sāk kalpot atkal 12 citiem cilvēkiem un tā tas turpinās. Tāpat darīja arī Jēzus, kad paņēma 12 mācekļus un pēc tam izsūtīja tos, lai tie mācītu tālāk citus. Pārsvarā pilnīga cilvēka iekšējā dziedināšana un atjaunošana var aizņemt vairākus mēnešus vai pat gadus, taču šīs vīzijas elementā, kur ir „Inkaunteri” jeb sastapšanās ar Dievu, šis process var paātrināties un palīdzēt daudz ātrāk iegūt brīvību. Arī līderu skolas palīdz veidot mācekļus un līderus, kuri pēc tam var veiksmīgāk kalpot un nest daudz augļu Dieva valstībā.

G12 ir struktūra, instruments ar kuras palīdzību var veidot māceklību, rūpēties par citiem un sniegt mīlestību tuvākajiem. Šī sturktūra palīdz ar līdera aizbildniecību garīgi pieaugt katram cilvēkam personīgi un arī kļūt par līderi, kurš var arī sākt palīdzēt citiem. Pamata priekšrocībais šai struktūrai ir: evanģelizācija, māceklība, garīga aizbildniecība, garīga vienotība, jaunu līderu veidošana. Šī sturktūra palīdz nest garīgus augļus.

Jņ.ev. 15:1-7: “ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. Palieciet Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.”

Vīzijas fokuss

Cilvēku dziedināšana un atjaunošana. Kalpošana cilvēkiem, nevis pieprasīšana kalpot tev. Māceklība, garīgie tēvi un mātes, cilvēku garīgā attīstība un ticības vairošana cilvēkos ir vīzijas mērķis.

Galvenais šajā vīzijā esat jūs paši un jūsu sirds stāvoklis. Inkaunteri, līderu skolas un mājas grupiņas ir tikai kā mehānisms, kas palīdz kalpot cilvēkiem efektīvāk. Vīzija bez sirds, kas ir pilna mīlestības kalpojot cilvēkiem, zaudē jebkādu jēgu. Kalpotājam, līderim pamatā jābūt sirdij, kura ir pilna mīlestības un atvērta rūpēm par citiem cilvēkiem. Šajā vīzijā būtiski vēl ir nevis tas, ka fokuss ir uz savas kalpošanas attīstību, bet uz kalpošanu citiem. Jebkurš var kļūt par daļu Dieva vīzijas, ja neskatīsies uz sevi, ja būs nolicis savas vajadzības un ambīcijas malā un arvisu sirdi kalpos tuvākajam.

Pre-enkaunters

⦁ Pirmais pre-enkauntera mērķis ir Jēzus Kristus pieņemšana par savu personīgo glābēju, savas glābšanas apzināšanās. 

⦁ Nepieciešams pacelt cilvēku ticību, lai inkaunterā viņi varētu saņemt maksimumu no Dieva. 

⦁ Detaļu izskaidrošana par to, kas notiks inkaunterā

⦁ Palīdzēt cilvēkiem fokusēties uz gaidāmo sastapšanos ar Dievu. 

„Inkaunters” jeb sastapšanās ar Dievu ir kalpošanas veids, kad līderi var kalpot cilvēkiem ļoti personīgi un dziļi, kas nav parasti iespējams Dievkalpojumā laika trūkuma dēļ. Tas ietver grēku nožēlu un pilnīgu atbrīvošanu no vainas sajūtas, dziedināšanu emocionālajās un fiziskajās sfērās, atbrīvošanu no atkarībām, kristību un piepildīšanos ar Svēto Garu kā arī vīzijas un aicinājuma saņemšanu savai dzīvei.

⦁ Tā mērķis ir personīgi kalpot katram cilvēkam, kas praktiski nav iespējams Dievkalpojumā laika trūkuma dēļ

⦁ Atzīšanās savos grēkos un to nožēla, pilnīga brīvība no vainas apziņas

⦁ Pilnīga emocionāla un fiziska dziedināšana un atjaunošana

⦁ Atbrīvošana no atkarībām

⦁ Kristības un piepildīšanās ar Svēto Garu

⦁ Vīzija no Dieva savam aicinājumam, savai kalpošanai

 

Post-inkauters

⦁ Tā mērķis ir saglabāt un nostiprināt to, ko Dievs darīja inkautera laikā

⦁ Palīdzēt jaunatgrieztiem kristiešiem sākt staigāt ar Dievu

⦁ Iemācīt cilvēkus lūgties un lasīt un studēt Dieva Vārdu – Bībeli

⦁ Atbildēt uz visiem jautājumiem, kas cilvēkam rodās viņa dzīvē ar Dievu

⦁ Palīdzēt cilvēkime iesaistīties vietējā draudzē un mājas grupā

Kas ir nepieciešams efektīvai kalpošanai

⦁ Skaidra vīzija

⦁ Vienotība vīzijā

⦁ Uzvaras stratēģija

⦁ Apvienojošā stratēģija

⦁ Efektīva līderu skola

⦁ Mājas grupas vīriem un sievām

⦁ Vīriešu un sieviešu mājas grupas

⦁ Spēcīgi inkaunteri

⦁ Vīzijas sirds – kalpošana cilvēkiem. Būtiski ka tas sākas no mācītāja

⦁ Pre-inkaunters

⦁ Post-inkaunters

⦁ Efektīva mājas grupu administrēšana

⦁ Skolotāji, kas saprotamā valodā spēj paskaidrot to, kas ir vīzija

⦁ Mācītāja un viņa sievas vienotība vīzijā

⦁ Garīgi vesels mācītājs

⦁ Slēgtās grupas no 12

⦁ Atvērtās grupas

⦁ Makrogrupas

⦁ Ticības mērķi un specifiskās kalpošanas

⦁ G12 konferences