8.Nodarbība Sagatavojies, lai sāktu grupu

Sagatavojies, lai sāktu grupu

   Līdera (kalpotāja) 5 personiskās sagatavošanās jomas.

2. Timotejam 2:15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.

1. Garīgā:

⦁ Svēttapšana: gavēnis un lūgšana (atdalīšanās vai nodošanās kaut kam).

⦁ Attiecības ar Dievu (Vecajā Derībā ebreju vārds «сод» nozīmē “draudzība” un “intīmas” attiecības. Jaunajā derībā vārds «койнониа» nozīmē “būt attiecībās”).

⦁ Kalpošanas akts: šis process ir mūsu dvēseles ārējā izpausme.

 

2. Intelektuālā: 

⦁ Attīstīt pastāvīgu pašizglītošanās un Rakstu apguves programmu.

⦁ Atrast savus mācekļus.

3. Emocionālā:

⦁ Sentimentalitāte un jūsu iztēle lai ir zem paškontroles.

⦁ Emocionālais balanss (lai nekļūtu pārgarīgs).

⦁ Prasme valdīt pār sevi kritiskās situācijās (izveidojas laika gaitā).

4. Fiziskā:

⦁ Līderim ir jābūt kā paraugam/ piemēram.

⦁ Veselīgs dzīvesveids un uzturs.

⦁ Personīgā higiēna.

⦁ Fiziskās nodarbības.

5.Sociālā:

⦁ Laipnība.

⦁ Vienkāršība.

⦁ Pieejamība.