Mūsu draudze tic tam, ka slavēšanai un pielūgsmei ir liela nozīme un, ka Dievs ir cienīgs visskaistākās slavas. Lai kopā varētu slavēt un pielūgt ir nepieciešama arī laba skaņa. Pa šiem gadiem esam auguši un attīstījušies pielūgsmē un šobrīd esošā skaņas sistēma ir jau novecojusi un neatbilstoša. Šobrīd jau šķiet, ka esam sasnieguši griestus ar to skaņas sistēmu, kas mums ir.
Esam veidojuši konferences, kuras ir pulcējušas vairākus simtus cilvēku, taču apskaņošanai vienmēr ir bijušas nepieciešamas vairākas skaņas sistēmas, kas rada papildus problēmas un ne to labāko rezultātu un skaņu.
Esam sajutuši pamudinājumu veikt ticības soli, lai to visu uzlabotu un slavētu kopā jaunā līmenī. Tādēļ vēlamies iegādāties jaunu, augstas kvalitātes, profesionālu skaņas sistēmu, kura spēs mūsu pielūgsmi atskaņot citā skanējumā, daudz augstākā kvalitātē kā līdz šim. Tas arī palīdzētu klātesošajiem vieglāk iesaistīties, lai kopā varētu slavēt Dievu, mūsu Tēvu.
Lūdzam Tevi finansiāli atbalstīt šo mērķi, lai Latvijā būtu vēl vairāk skaistas slavas un pielūgsmes Viņam.

Ziedojumu jaunai skaņas sistēmai Jums ir iespēja veikt ar pārskaitījumu uz draudzes zemāk norādītajiem rekvizītiem ar norādi – SKAŅA!

AS “SEB banka” SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Nosaukums:Freedom Center
Reģ. nr. 40008236493
Konta nr. LV91UNLA0050023057859

 

AS “Swedbank” SWIFT (BIC) kods: HABALV22
Nosaukums: Freedom Center
Reģ. nr. 40008236493
Konta nr. LV63HABA0551045034140