Dārgā ģimene! 

Aicinām visus uz pravietisku konferenci “Dieva balss dzirdēšana” ar Keith un Heather Ferrante no ASV, Redingas, draudzes “Bētele”. 

Konference norisināsies no 1.-3.decembrim kristiešu draudzē “Brīvības centrs”, Rīgā, Lienes ielā 28. 

1. decembrī plkst. 19:00 un 2. decembrī plkst. 11:00 un 18:00 notiks pravietiski semināri, kuros būs gan mācība, gan arī praktizēšanās pravietiskajā kalpošanā caur aizlūgšanām un Vārda atraisīšanu! 

3.decembrī plkst.12:00 notiks svētku Dievkalpojums veltīts draudzes “Brīvības centrs” 9.dzimšanas dienai, kura tēma būs “Atmoda, reformācija un brīvība” – mums kalpos Keith Ferrante! 

Keith un Heather Ferrante abiem ir pravietiskās dāvanas kurās viņi kalpo, kā arī viņi nes vēsti par brīvību Kristus miesā, Svētā Gara dāvanu darbību, caur ko nāk atmoda un reformācija! 

Kā rakstīts – “Dzenieties pēc mīlestības, bet rūpējieties arī par garīgām dāvanām, sevišķi lai jums būtu praviešu dāvana.”

‭‭PĀVILA 1. VĒSTULE KORINTIEŠIEM‬ ‭14‬:‭1‬ ‭

Uz tikšanos decembrī draudzē “Brīvības centrs”! 

Mēs ticam, ka šis ir īpašs Dieva nolikts laiks un Viņš ir sagatavojis kaut ko īpašu mums šajās dienās!