Visus aicinām uz konferenci “Dzīvība un pārpilnība” ar Keith un Heather Ferrantes un Brian Long!

”Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.“
‭‭JĀŅA EVAŅG̒ELIJS‬ ‭10‬:‭10‬ ‭

Laikā, kad šķiet, ka tumsa paliek arvien tumšāka, Dieva Vārds uz mums runā par to, ka Jēzus ir nācis, lai dāvātu mums dzīvību un pārpilnību!
Lai arī kādiem apstākļiem mēs neietu cauri – šī dzīvība un pārpilnība ir iespējama, kad mēs esam mūsu Debesu Tēva klātbūtnē, kad mēs savienojamies ar Viņu un piepildāmies ar Viņa Vārdu!

Tādēļ aicinām visus uz šo konferenci, kur mēs pagremdēsimies Viņa tuvumā un baudīsim dzīvās ūdens straumes, kas plūst no Debesu Troņa!

Pievienojies mums 12.-14.04.2024 Rīgā, Lienes ielā 28, draudzes “Brīvības centrs” telpās!