Dārgā ģimene!

Aicinām jūs visus uz konferenci “Pravietiskā balss” ar Metu Kingu, kurš ir viens no Bēteles līderu tīkla līderiem Eiropā!

Konference norisināsies Rīgā, Lienes ielā 28, draudzē “Brīvības centrs” no 22.-24.septembrim!

Konferencē būs gan mācība par pravietiskajām dāvanām, gan pravietiska Dieva Vārda atraisīšana šai sezonai, kurā mēs atrodamies kā nācija, gan arī personīgas aizlūgšanas par cilvēkiem un pravietiska Vārda atraisīšana pār jūsu dzīvēm!

Pievienojaties 22.-24.09.2023 uz konferenci “Pravietiskā balss”!