Kristiešu draudze “Brīvības Centrs” aicina visus uz konferenci “Pravietiskā kultūra” ar Ādamu Tompsonu (Austrālija), kas notiks Rīgā, Lienes ielā 28, no 2.-4.  septembrim.  

Ādams Tompsons ir kalpotājs no Austrālijas ar izteiktu pravietisko dāvanu.  Pārsteidzoši ir arī tas, ka viņam ir dāvana tulkot sapņus. Ādams ir bijis arī raidījuma  “Tas ir pārdabiski” viesis, ko vada pasaulē plaši pazīstamais Sids Rots. Ādams ir  uzrakstījis arī grāmatu “Divine code”, kas ir bijis bestsellers. 

Ādams Tompsons var ne tikai pravietot, darboties atziņas vārda dāvanā un tulkot  sapņus, bet arī ļoti labi māca par to, kā pieaugt šajās dāvanās, lai Kristus miesa  tiktu arvien vairāk bagātināta, celta un iedrošināta. 

Esat mīļi aicināti uz konferenci “Parvietiskā kultūra” draudzē “Brīvības Centrs”!