Līderu skola

Līderu skola

5.Nodarbība Mājas grupu mērķis un nozīmība

5.Nodarbība Mājas grupu mērķis un nozīmība Mājas grupu 5 aspekti.  Mājas grupas – visas draudzes mugurkauls.   1. Draudzes veiksmes pamatā ir mājas grupas.  Tās ir kā draudzes mūra celtne. Draudzēs, kurās pieņem mājas grupu vīziju, notiek acīm redzama garīga un skaitliska izaugsme. Tāpat mājas grupās veidojas nākamā mācekļu un līderu paaudze, kura nesīs tālāk …

5.Nodarbība Mājas grupu mērķis un nozīmība Read More »

19.Nodarbība Efektīvu līderu veidošanās

19.Nodarbība Efektīvu līderu veidošanās Kādam pazīstamam skulpturologam kādreiz pajautāja par to, kā viņš spēj no rupja marmora gabala uztaisīt tik skaistu zirga skulptūru. Viņš atbildēja: „ zirgs tur jau bija, man vienkārši nācās nogriezt visu lieko.” Šī frāze tieši atspoguļo to, ka tiek veidoti efektīvi līderi.  Jņ. 1:35-42 „Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi …

19.Nodarbība Efektīvu līderu veidošanās Read More »

20.Nodarbība Vīzija G12

20.Nodarbība Vīzija G12 Vīzija G12 (angļ. „Government of 12”) vienmēr ir bijusi Dieva sirdī. Izraēlā bija 12 ciltis. Jēzus neizvēlējās 10 vai 15 mācekļus, bet tieši 12, lai izplatītu Savu Vārdu pasaulē. Un mēs ticam, ka arī šodien Dievs izmanto šo vīziju, lai transformētu draudzes, konfesijas un nācijas, un lai palīdzētu kristiešiem piepildīt „lielo uzdevumu” …

20.Nodarbība Vīzija G12 Read More »

18.Nodarbība Liecības spēks

18.Nodarbība Liecības spēks Rom.1:16 „ jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim „ 1.Kor.1:17-18 „ Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura.Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet …

18.Nodarbība Liecības spēks Read More »

15.Nodarbība Līderu bīstamība

15.Nodarbība Līderu bīstamība Tas, ko tu sēsi paklausība, to tu arī pļausi savā līdera darbībā. ⦁ Lepnums Rom.12:3 „Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. „ ⦁ Kurnēšana  4.Moz.12:1-2 „Tad Mirjama un Ārons …

15.Nodarbība Līderu bīstamība Read More »

16.Nodarbība Vadības jeb līderības tipi

16.Nodarbība Vadības jeb līderības tipi ⦁ Autokrātiskais vadīšanas tips – tas ir tāds vadīšanas veids, kad līderis tikai dod komandas jeb pavēles citiem par to, kas jādara, taču pats īpaši neiesaistās.    ⦁ līderis nosaka dabību un metodes projekta realizēšanai; ⦁ līderis nosaka uzdevumu un atbildību katram dalībniekam; ⦁ līderis novērtē katra darbinieka izpildīto uzdevumu; …

16.Nodarbība Vadības jeb līderības tipi Read More »

12.Nodarbība Līdera personība

12.Nodarbība Līdera personība Mērķis: tikt skaidrībā, kurā sfērās Jūs esat stiprs, kurās vājš un kurās vēl jānostiprinās.  Un kādas sfēras Jums vispār iztrūkst lai tās apgūtu.   2. Timotejam 2:15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.    ⦁ Entuziasms: Pesimists nekad nebūs veiksmīgs līderis, jo …

12.Nodarbība Līdera personība Read More »

13.Nodarbība Līderības cena

13.Nodarbība Līderības cena Mk. 10:21-22 „Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst – ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man. Bet tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs; jo viņš bija ļoti bagāts.”  1.Kritka: Ja cilvēks nav spējīgs …

13.Nodarbība Līderības cena Read More »