Līderu skola audio

1.nodarbība “Vīzijas spēks/ Сила ведения” (LV/RU)

2.nodarbība “Vīzijas attīstība/ Развитие ведения” (LV/RU)

3.nodarbība “5 vīzijas virzieni/ Пять направлений Ведения” (LV/RU)

4.nodarbība “Līdera īpašības/ Качества лидера” (LV/RU)

5.nodarbība “Mājas grupu mērķis un nozīmība/ Важность и цель домашних групп” (LV/RU)

6.nodarbība “Spēks slēpjas grupā 12/ Сила заключается в группе 12” (LV/RU)

7.nodarbība “Vīzija un tās attīstība/ Ведение и его развитие” (LV/RU)

8.nodarbība “Sagatavojies, lai sāktu grupu/ Приготовься, чтобы начать группу” (LV/RU)

9.nodarbība “Veiksmes stratēģija un motivācija/ Стратегия и мотивация успеха” (LV/RU)

10.nodarbība “Līderu un mācekļu savstarpējās attiecības/ Взаимоотношения между лидером и учениками” (LV/RU)

11.nodarbība “Ko nozīmē būt par līderi? / Что значит быть лидером?” (LV/RU)

12.nodarbība “Līdera personība / Личность лидера ” (LV)

13.nodarbība “Līderības cena / Цена лидерства ” (LV/RU)

14.nodarbība “Principi veiksmīgai līdera darbībai / Принципы для успешного лидерства ” (LV)

15.nodarbība “Līderu bīstamība / Опасности лидерства” (LV/RU)

16.nodarbība “Vadības jeb līderības tipi / Типы лидерства” (LV/RU)

17.nodarbība “Kā iekarot dvēseles grupās / Как завоёвывать души в группах” (LV/RU)

18.nodarbība “Liecības spēks / Сила свидетельства” (LV/RU)

19.nodarbība “Efektīvu līderu veidošanās / Формирование эффективных лидеров” (LV)

20.nodarbība “Vīzija G12 / Ведение G12” (LV)